Взимайки под внимание, че считано от дата 25 май 2018 година, влезе в сила Регламентът на Европейския съюз 2016/679 относно защитата на физически лица по отношение на обработката на личните данни и относно свободното движение на тези данни (GDPR: General Data Protection Regulation - Общ регламент за защита на данните), считаме, че е настъпил подходящият момент да Ви информираме за основните положения в обработката на личните данни, видовете лични данни, които обработваме, целта на обработката им, както и относно правата на целевите лица.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ В ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни се обработват по смисъла и разпоредбите на чл. 6 ал. (1) буква б) от GDPR, съответно това обработване се извършва законно, бидейки нужно за изпълнението на договор, по който целевото лице представлява страна или за да се премине през етапите и изискванията за сключване на договор с целевото лице преди подписването на същия.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Личните данни, които обработваме, са основно данни за идентифициране на лицата, които представляват Вашата компания, както и тези на лицата, намиращи се в рамките на действащия екип на Вашата компания, или както следва: име, фамилия, e-mail адрес, телефонен номер, адрес на работното място (на фирмата, с която имаме търговски отношения или която има интерес да получи информация относно продуктите, услугите и дейността, която извършваме със строителни материали), същите се обработват и при участие в различни програми и промоции, предлагани от нашата компания.

ЦЕЛТА НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Извършваме обработката на лични данни само и единствено за законни цели, или по-точно както следва: за изпълнение на договор между страните, за предоставяне на продукти и услуги или за осъществяване на техническа или маркетингова помощ, за да Ви идентифицираме посредством средствата за масова комуникация или с маркетингови цели, да подобряваме и развиваме продуктите и услугите, които Ви предлагаме (получавайки обратна връзка директно от самите Вас и чрез изследователски и информационни агенции, които имат правото да се свържат с Вас).

ПРАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ

Съгласно приложимото законодателство и определени изключения, ограничения или обстоятелства можете да имате:

Тези права могат да бъдат упражнени чрез писмено искане, изпратено до:

Отдел „Маркетинг“
Седалище: ул. „Варианта Норд“, № 61, 910053, Кълъраш
Email: GDPR.SGGRO@saint-gobain.com

Ще ви бъде отговорено в разумен срок в съответствие с приложимите разпоредби.

ЗА ДА ПРЕГЛЕДАТЕ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ГРУПАТА SAINT-GOBAIN, кликнете тук и на ПРАВНАТА БЕЛЕЖКА, КОЯТО ОПРЕДЕЛЯ ОБЛАСТТА НА ПРИЛАГАНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПОЛАГАЩИ СЕ НА НАШИТЕ ДИГИТАЛНИ ПЛАТФОРМИ, кликнете тук.

Благодарим Ви!,
Екипът на
Saint-Gobain Gobain Building Glass